Współpraca

Jesteś trenerem personalnym, lub coachem? Motywujesz do pozytywnych zmian i pracy nad sobą? Przyłącz się do naszego programu dla partnerów. W ramach programu otrzymujesz prowizję od sprzedaży dla Twoich klientów.

WARUNKI WSPÓŁPRACY:

1 klient = 1 osoba, bez względu na liczbę podpisanych umów w danym miesiącu

Rozliczenie miesięczne dokonywane jest na podstawie:

  • sumy wartości wszystkich umów podpisanych przez klientów w danym okresie
  • liczby osób, które podpisały minimum umowę tygodniową w danym okres

 

Liczba osób i prowizja:

1-2 osoby: 4% prowizji

3-6 osób: 6% prowizji

7-9 osób: 8% prowizji

>10 osób: 10% prowizji

Dodatkowy koszt dostawy nie jest uwzględniany.

KONTAKT:

Szymon Ambroziewicz 606 350 295